Company Development

Press Release - Sajtóközlemény

The following page is in Hungarian only, as it is required by law. These supporting projects are funded by both The European Union and the Hungarian Government.

 

Lourdes Honey Ltd. is very grateful for these opportunities that helped the company grow and evolve.

GINOP Plusz - 3.2.1.1-21

„A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül”

A Lourdes Honey Kft. munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatás jogcímen
a GINOP Plusz - 3.2.1 - 21 azonosító számú projekt megvalósításra összesen 1 239 000.- Ft támogatásban részesült.

A projekt várható eredményeinek bemutatása

A projekt befejeztével a kollégák elsajátítják a HPLC-LC MS gép gyakorlati használatát, és képessé válnak saját mérési eljárások kifejlesztésére.


GINOP-2.1.1-15-2016-00461

„A méhek egészségvédelme újszerű alimentációs eljárás alkalmazásával, illetve erre alapozva humánklinikai vizsgálatokkal igazoltan pozitív élettani hatású, új kézkészítmények prototípusainak kifejlesztése”

A Lourdes Honey Kft. a Sághegy Kft.-vel konzorciumi együttműködésben pályázatot nyújtott be a GINOP-2.1.1-15 „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázati konstrukcióra.

A Konzorcium GINOP-2.1.1-15-2016-00461 azonosító számú projekt megvalósításra összesen 334 299 808 Ft támogatásban részesült.

A projekt várható eredményeinek bemutatása

A projekt funkcionális élelmiszerként pozícionálható, tudományosan igazoltan pozitív élettani hatású új termék prototípusok kidolgozására irányul, melyek dinamikus bővülő piaci szegmenst céloznak meg.

A szektor jövedelmezőségének javítását magas hozzáadott értékű méz-alapú, kedvező élettani hatású komponensekben gazdagított termékek kifejlesztésével látjuk megvalósíthatónak.

A nagy hozzáadott értéket bioaktív komponensek egyedi kombinációinak alkalmazásával, illetve újszerű technológiák alkalmazásával érjük el.


GINOP-5.3.2-16-2016-00330

„A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - rugalmas, családbarát módszerek bevezetése a munkáltatóknál”

A kedvezményezett neve: Lourdes Honey Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Rugalmas foglalkoztatás fejlesztése a Lourdes Honey Kft.-nél

A szerződött támogatás összege: 6,46 millió Ft

A támogatás mértéke (%): 100

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 03. 14.

A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00330

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében különböző atipikus foglalkoztatási formák bevezetésével kívánjuk elősegíteni a munkavállalók számára a munka és magánélet közti egyensúly javítását, amely közvetlenül növelheti a munkavállalói elégedettséget.

A rugalmas foglalkoztatás bevezetéséhez tanácsadási, valamint képzési szolgáltatás is igénybevételre kerül.

A tanácsadás az alábbi területekre terjed ki:

  • Kapcsolódó jogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás;
  • Szervezetfejlesztési szabályzatok kialakítása;
  • Humánerőforrás-fejlesztési szabályzatok kialakítása;
  • IT fejlesztésekhez kapcsolódó tanácsadás.

A megvalósuló képzések (team coaching - csoportos képzés, időgazdálkodás, kommunikációs képzés, teljesítményértékelés, vezetőfejlesztés) a munkavállalók számára segítséget nyújtanak a rugalmas foglalkoztatási formára való átállásra, és annak hatékony alkalmazására, míg a vezetők részére az atipikus formák alkalmazása során megszerzett tudás és tapasztalat mélyítése, és a legújabb tendenciák megismertetése a cél.

A projekt keretein belül lehetőség van eszközbeszerzésre, amelynek keretében a munkakör átalakításba bevont 4 munkavállaló részére rugalmas munkavégzést támogató eszközök kerülnek megvásárlásra. Az előzőek mellett munkahelyi mentor támogatja a rugalmas foglalkoztatásban résztvevő munkavállalókat a projekt során.


VP-3-4.2.1-15

"Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban"

Kedvezményezett neve: Lourdes Honey Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Pályázati felhívás neve: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Pályázati felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15

Projekt címe: Lourdes Honey Kft. termékeinek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése

Projekt azonosító száma: 1763568275

Szerződött támogatás összege: 173.345.653 Ft

A támogatás mértéke: 50%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A Lourdes Honey Kft. üzleti céljai és a piaci igények megkívánják a technológiai fejlesztéseket, az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának növelését, melynek eredményeként a társaság hosszú távon biztosítani tudja a versenyképességét nem csak a hazai, de nemzetközi szinten is.

A fejlesztés alapja egy korszerű, az előírásoknak, szabványoknak és színvonalnak is mindenben megfelelő üzemi épület kialakítása, melynek részét képezi egy napelemes rendszer kialakítása is.

 

A projekt megvalósításának várható pozitív hatásai az alábbiak:

1) Több megrendelés fogadása, nagyobb kapacitás, nagyobb vevői megelégedettség alakul ki: az eddigi években több volt a megrendelés, mint amennyit elő lehetett a meglévő üzemben állítani, így a tervezett új üzemcsarnokkal nagyobb lesz a cég kapacitása, és több megrendelést lehet fogadni, mellyel tovább növelhető a vevői megelégedettség.

2) Folyamatosan bővülő üzleti partnerek: a külföldi kiállítások által egyre nagyobb üzleti hálózatra tett szert a cég világszerte. A nagyobb kapacitás és az új, innovatív termékek által tovább növelhető a cég ismertsége, mely további üzleti partnereket fog generálni. Mindezek hozzájárulnak a cég versenyképességének növeléséhez.

3) Az új üzemben is bevezetésre kerülnek a szükséges minőségbiztosítási rendszerek, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy tartani tudja a cég az eddigi minőségi színvonalat.

4) Új tanúsítványok beszerzése tervezett, melyekkel tovább növelhető a fogyasztói bizalom, nő a vásárlói elégedettség, erősíthető a cégimázs, és új piaci és vásárlói szegmensek elérése válik lehetővé.

5) Fejlesztés megvalósításával a cég közép- és hosszútávú eredményessége, jövedelmezősége rendkívüli mértékben nő, szavatolva ezzel az újabb fejlesztések, beruházások finanszírozhatóságát.

6) Nő a Kft. alkalmazottainak száma, ezzel is biztosítva a vidéki területek foglalkoztatásának bővítését.

7) Költséghatékony gyártás a napelem telepítésével.


GINOP-1.2.8-20-2020-01965

„A LOURDES HONEY Kft technológiai fejlesztése”

Kedvezményzett neve: Lourdes Honey Kft.

Projekt címe: „A LOURDES HONEY Kft technológiai fejlesztése”

Szerződött támogatás összeg: 22 335 747.- Ft

Támogatás mértéke (%): 70%

Projekt befejezési dátuma: 2022.03.24.

Projekt azonosító szám: GINOP-1.2.8-20-2020-01965

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében CNC vágógép, tartályzsámoly, raklapfóliázó gép, tömlőszivattyú és MAC 24” számítógép beszerzésére került sor, melyekkel a Lourdes Honey kft. technológia-fejlesztése valósult meg. A beruházás versenyelőnyt is generál a kapacitásnövelő tulajdonsága révén, valamint több ponton hozzájárul a precizitáshoz és a biztonsághoz, mind a méz csomagolása, mind a szállítása vonatkozásában.

A projekt eredményeként a vállalkozás eszközállománya növekszik, a termelékenység fokozása is megvalósul, nagyobb volumenű gyártási kapacitással rendelkezik. A fejlődés pedig hozzájárul a cég munkavállalói létszámának minél nagyobb mértékű megtartásához, sőt a jelenlegi dolgozói állomány növelését is magában hordozza.


LourdesExportProgram